perjantai 27. helmikuuta 2015

MAPPA-materiaalipankki on esimerkki onnistuneesta järjestöyhteistyöstäMAPPA-materiaalipankki avattiin osoitteessa www.mappa.fi valtakunnallisilla Ympäristökasvatuspäivillä lokakuussa 2014. MAPPA on hieno esimerkki onnistuneesta ja antoisasta järjestöyhteistyöstä!

MAPPA tuo hyvät ja laadukkaat kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatuksen materiaalit paremmin kasvattajien ulottuville. Tarve palvelulle on ollut olemassa jo pitkään. Internetin materiaalipaljous ja sen hajanaisuus ovat aiheuttaneet päänvaivaa, koska materiaalin etsimiseen kuluu kohtuuttomasti aikaa, jota esimerkiksi opettajilla tai varhaiskasvattajilla ei juuri ole. Lisäksi kasvattajia kannustetaan jatkuvasti käyttämään uusia opetusmenetelmiä sekä hyödyntämään monipuolisemmin oppimisympäristöjä, kuten lähiluontoa. Vuoden 2016 uusi valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma nostaa kestävän kehityksen opetuksen yhä merkittävämpään roolin kaikessa opetuksessa, minkä vuoksi tukea näiden asioiden käsittelemiseen tarvitaan yhä enemmän.

Ajatus ympäristökasvatuksen materiaalipankista heräsi jo vuosia sitten Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton (LYKKY) toiminnanjohtaja Niina Mykrän mielessä. Moni taho tuottaa hyvää materiaalia opettajien ja kasvattajien tueksi, mutta syystä tai toisesta se ei pääse esille. 
Vuonna 2012 ajatusta materiaalipankista lähdettiin viemään uudelleen eteenpäin yhteistyössä lukuisten järjestöjen kanssa. Nyt hanke on ollut käynnissä jo lähes kaksi vuotta, eikä kukaan olisi voinut kuvitellakaan, miten hienoja juttuja yhteistyö tuo tullessaan ja miten pieni ajatus voi kasvaa niin suureksi!

Matka on ollut mielenkiintoinen; täynnä uuden oppimista, ideoita, oivalluksia sekä mahtavaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Järjestöyhteistyön avulla olemme saaneet MAPPAsta monipuolisen, asioita eri näkökulmista tarkkailevan kokonaisuuden. Yhteistyöllä kootut materiaalit ovat antaneet palvelulle hyvän pohjan, jota on helppo kasvattaa edelleen.

Teksti: Milla Hämäläinen, projektipäällikkö MAPPA-materiaalipankkihanke 
Hankkeessa mukana olevat tahot: Suomen ympäristökasvatuksenseura ry, Global Action Plan, LYKE-verkosto, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, Kultturiperintökasvatuksen seura, Eko-kumppanit, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry, Kierrätyskeskus, Suomen Metsäyhdistys, Seikkailukasvatus, Yle, recIT ja Metsähallitus.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti