maanantai 10. huhtikuuta 2017

Hyvää toveruutta ja kaveruutta

Yhdessä tehtyä ja koettuaPerusopetuksen alakoulut ovat olleet Koulun Kerhokeskuksen, nykyisen Kehittämiskeskus Opinkirjon suurin kohderyhmä vuosien saatossa. Myöhemmin mukaan ovat tulleet yhä vahvemmin perusopetuksen yläluokat ja muut kouluyhteisöt.Vuosikymmenien ajan näkyvin yhteistyön hedelmä ovat olleet perinteiset Hyvän toveruuden tunnusmerkit: Hymypoika ja Hymytyttö -veistokset. Ne juhlistavat tuhansien kotien sisustusta muistuttaen kaveruuden monista merkityksistä kautta aikojen. Kuntien tiukka taloustilannekaan ei ole pahemmin vähentänyt veistosten myöntämistä. Koulujen lisäksi vanhempainyhdistykset, kyläyhteisöt sekä eri järjestöt ovat kustantaneet koulujen jakamia veistoksia. Kaveruuden korostaminen ja yhteisöllisyyden parantaminen on koettu tärkeäksi asiaksi sekä koulujen sisällä että lähiyhteisöissä.

Koulun Suurjuhlat oli pitkään koulun arjen ja Kerhokeskuksen yhteistyön suurnäytös. Juhla oli koko Suomen yhteinen, johon kokoonnuttiin näyttämään monipuolista osaamista. Tapahtuma oli monille koululaisille tärkeä myös siinä mielessä, että siellä sai nähdä muiden samanikäisten esityksiä ja tutustua uusiin ystäviin. Koulun Suurjuhlat oli oman aikansa tapahtuma, jossa Kerhokeskuksen organisaatio järjesti loistavan mahdollisuuden näyttää koulussa tapahtuvaa taitavaa osaamista.


Yhdessä koululaisten hyvinvointia tukien

Opinkirjon laatimia maksuttomia materiaaleja ja konsepteja on käytetty eri puolella Suomea erilaisissa koulujen hankkeissa ja teemapäivissä, esimerkiksi PopUp-koulua koulupäivään huoltajien kanssa, Muotoiloa! -kurssia opettajien kouluttamiseen ja Yks, kaks toimimaan! -materiaalia opettajien avuksi oppituntien ja aihekokonaisuuksien rakentamiseen. Opinkirjon osallisuus-, yrittäjyys-, tiede-, media-, muotoilu- ja liikennekasvatuksen laadukkaat materiaalit ovat tukeneet käytössä olevaa opetussuunnitelmaa ja lisänneet opettajien käytössä olevia oppimateriaaleja.

Koulujen kerhotoiminta on ollut monimuotoista vuosien saatossa. Opettajat ovat aina voineet tukeutua Opinkirjon kerhotoiminnan ohjeisiin ja käyttää niitä erilaisten kerhojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Useat koulut ja jopa kunnat kehittävät kerhotoimintaansa Opinkirjon tarjoamien tukipalvelujen avulla.

Opinkirjon järjestämät erilaiset kilpailut ovat olleet kouluissa kannustava tapa harjoitella uusia asioita ja näyttää monenlaista osaamista. Joissakin kouluissa näihin kilpailuihin osallistuminen on jo jokavuotista ja koulun toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan kirjattua toimintaa.

Yhdessä hyvien asioiden puolesta

Virallisella puolella Suomen Luokanopettajat ry on toiminut Opinkirjon hallituksessa tuoden näkemystään järjestön toimintaan, ideoiden uusia hankkeita ja tehden yhteistyötä muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Luokanopettajia on kuultu ja ajatukset ovat kantaneet hedelmää monin tavoin. Hallitukseen on kuulunut aina kentän työssä oleva luokanopettaja, jolla on ollut hyvä näkökenttä koulumaailman ajankohtaisiin asioihin. Luokanopettajien hallitusedustaja on pystynyt tuomaan eri luokka-asteiden ja eri oppiaineiden näkemyksiä yhteistyöhön ja toiminnan suunnitteluun.


Yhdessä tulevaan

Nykyinen muuttuva yhteiskunta ja yhä uudistuva koulu tarvitsevat lasten ja nuorten puolestapuhujia. Kouluun on nykyisin monta tulijaa ja kovin moni haluaa osalliseksi koulumaailmasta. Näiden monien toimijoiden ja yhteistyöhalukkaiden joukossa Kehittämiskeskus Opinkirjon laadukkaaseen, luotettavaan ja arvoiltaan yhteneväiseen tekemiseen Suomen Luokanopettajat haluaa jatkossakin sitoutua.

Yhteistyö jatkukoon!

Eteenpäin katsovaa ja energistä 70-vuotiasta Kehittämiskeskus Opinkirjoa onnitellen Suomen luokanopettajien ja Suomen Luokanopettajat ry:n hallituksen puolesta,

Matti Sippola ja Piritta Siekkinen

Kirjoittajat:

Matti Sippola on Suomen Luokanopettajat ry:n entinen puheenjohtaja ja Kehittämiskeskus Opinkirjon hallituksen pitkäaikainen jäsen.
Piritta Siekkinen Suomen Luokanopettajat ry:n hallituksen jäsen ja Suomen Luokanopettajat ry:n edustaja Opinkirjon hallituksessa


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti