tiistai 10. toukokuuta 2016

Vaikuttamisen vasaroita eri-ikäisten käsissä

Vaikuttaminen ja oman äänen kuuluviin saaminen ovat Opinkirjon Parlamenttikerhon sekä Yks kaks toimimaan -materiaalin tavoitteita.  

”Mikä on Nuorten Parlamentti ?” Moni alempien luokkien oppilas kyseli näin kuultuaan, että Ounasvaaran peruskoulusta  lähtee kolme oppilasta eduskuntaan osallistuakseen edustajaoppilaiden tähdittämään täysistuntoon.

Nuorten Parlamentti on vuoden mittaisen Parlamenttikerhon huipentuma Helsingissä.  8.- ja 9.-luokkalaiset oppilaista koostuvat  parlamenttikerhot ovat kokoontuneet kuluneen lukuvuoden ajan eri puolelta Suomea. Pohjoisimmat osallistujat tänä vuonna tulivat Lapista. Oppilaista osallistui Nuorten Parlamenttiin Enontekiöltä, Kemistä ja Rovaniemeltä.

Nuorten ääni esille Nuorten parlamentissa

Valtakunnallinen Nuorten parlamentti kokoontui jälleen 15.4.2016 Helsingissä.  Kaikkiaan 109:sta eri koulusta oli parlamenttikerholaisia kokoontunut eduskunnan väistötiloihin eli Pikkuparlamenttiin.


Täysistunnossa, toimittajaoppilaitten poliitikkojen haastatteluissa sekä oppilasedustajien keskustelussa nuoret pääsivät kysymään kansanedustajilta ajankohtaisia polttavia kysymyksiä niin nuoriin kuin maailmanpolitiikkaan liittyen.  Aiheina olivat mm. nuorten vaikuttamisen mahdollisuudet, koulutuksen rahoituksen leikkaukset sekä kodittomat, maahanmuutto ja ilmastokysymykset. ”Vaikka virallisessakin ohjelmassa saatiin paljon vastauksia ja vuoropuhelua poliitikkojen ja oppilaiden välillä, suurin kuhina tapahtui ohjelman jälkeen, kun oli mahdollisuus kysyä lisäkysymyksiä henkilökohtaisesti poliitikoilta.  Kynnys kysyä madaltui ja keskustelu oli vastavuoroista. Keskusteluissa tuli istuntoa paremmin esille nuorten mielenkiinto politiikkaan ja kansainvälisiin asioihin.  Vaikka nuorten kiinnostus puoluetoimintaan on tutkimusten mukaan vähentynyt, nuoret ovat selvästikin edelleen kiinnostuneita politiikasta ja vaikuttamisesta.” tiivistää kokemuksiaan päivän annista toimittajaoppilas Maria Korteniemi Ounasvaaran peruskoulusta Rovaniemeltä.

Eduskunnan puhemies avaa keskustelutunnin Pikku Parlamentissa.

Ounasvaaran peruskoulun edustajaoppilaat (vas.) Emilia Katainen ja Nella Korkala sekä 
toimittajaoppilas Maria Korteniemi keskustelevat kansanedustaja Katri Kulmunin kanssa.

Lähdetään toimimaan  - Yks, kaks!

Vaikuttaminen on yksi kolmesta ”mainstreamista” uudessa oppimateriaalissa Yks kaks toimimaan, yhteiskunnallisten teemojen opetuskokonaisuudessa. Oppilas saa nopeasti kuvan itsestään erilaisten yhteisöjen jäsenenä ja vaikuttajana. Maksuttoman, digipohjaisen nettimateriaalin kukin polku johdattaa toimimaan. Näin tämä Prezi -alustalle perustuva kattava materiaali tuo toimintapedagogisella tavalla yhteiskunnalliset teemat esille. Materiaali tarjoaa valmiit polut  peruskoulun 4.–6. luokalaisten opetukseen.  Lisäksi se avaa ideoita jatkuvaan kannustavaan arviointiin, yhteisopettajuuteen sekä eri asiantuntijuuden ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden hyödyntämiseen. Yks, kaks toimimaan -opetusmateriaali on uuden OPS:in mukainen.

”Tässä on niin paljon hyviä kokonaisuuksia muihinkin aineisiin kuin vain yhteiskuntaopin tunneille.” toteavat Ounasvaaran peruskoulun 5.-6. -luokan opettajat Yks, kaks toimimaan -koulutuksessa. ”Otan opon tunnillani käyttöön Kestävän tulevaisuuden polun, jossa lähdetään tutustumaan lähiympäristön yrittäjyyteen. On varma, että oppilaat ymmärtävät työn tekemisen merkityksen näin parhaiten oman lähiympäristön hyvinvoinnille.” pohtii opinto-ohjaaja Tuija Ristimella Ounasvaaran peruskoulusta.

Yks, kaks toimimaan -materiaali rakentuu kolmen pääpolun kautta. Nämä ovat Yhteinen hyvinvointi, Vaikuttaminen ja Kestävä tulevaisuus. Kukin polku sisältää tehtäväpaketit, jotka rakentuvat kolmiportaisesta toiminnallisesta tehtävästä. Kaikkiaan materiaali sisältää 22 toiminnallista tehtäväpakettia oppilaiden kanssa tehtäväksi. Tämä on todellinen vaikuttamisen työkalu!


Kirjoittaja on Opinkirjon Lapin aluekoordinaattori Tiina Hernesniemi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti